TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9 ngày 12/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020

  VANTHONGLAW - Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9 ngày 12/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngà...

Quyết định số 121/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu báo cáo tổng hợp và hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 121/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu bá...

Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo...

Quyết định số 233/QĐ-VKSTC ngày 13/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Quyết định số 233/QĐ-VKSTC ngày 13/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý, quản l...

Quyết định số 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành mẫu số nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành mẫu số nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân

Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 18/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

VANTHONGLAW - Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 18/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình kiểm sát việc xé...

Quyết định số 256/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

VANTHONGLAW - Quyết định số 256/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành biểu mẫu kiểm sát việc xem xét...

Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành kiểm sát nhân dân

VANTHONGLAW - Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình tiếp công dân tr...

Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2023 - Ban hành danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2023 - Ban hành danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo tro...

Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

  VANTHONGLAW - Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định về quy trình tiếp n...

Quy định số 01/QĐ-VKSTC ngày 14/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thường trực bảo vệ cơ quan viện kiểm sát nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Quy định số 01/QĐ-VKSTC ngày 14/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác thường trực bảo vệ cơ quan viện kiểm s...

Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

VANTHONGLAW - Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhậ...

Quyết định số 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định về hướng dẫn hoạt động của Viện kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm

VANTHONGLAW - Quyết định số 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định về hướng dẫn hoạt độ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---