TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật về thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện chiến lước cải cách hệ thông thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện chiến lước cải cách hệ thông thuế đế...

Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 09/6/2023 của Bộ Công thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối trứng gia cầm năm 2023

VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 09/6/2023 của Bộ Công thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối trứng gia cầm năm ...

Thống báo số 411/TB-TCT ngày 09/6/2023 của Tổng cục thuế về phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm tháng 6 năm 2023

  VANTHONGLAW - Thông báo số 411/TB-TCT ngày 09/6/2023 của Tổng cục thuế về phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm ...

Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục thuế về việc triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT

  VANTHONGLAW - Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục thuế về việc triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT 

Thông tư số 11/2023/TT-BCT ngày 8/5/2023 Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

 VANTHONGLAW - Thông tư số 11/2023/TT-BCT ngày 8/5/2023 Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Quy định chính sách miễn giãm, thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  VANTHONGLAW - Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Quy định chính sách miễn giảm, thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội...

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  VANTHONGLAW - Nghị định số  41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2021 Về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

VANTHONGLAW - Quyết định số  3394/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2021 Về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thu...

Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 Về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

  VANTHONGLAW - Nghị định số  104/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 Về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất...

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tặng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhận và tiền thuê đất trong năm 2022

  VANTHONGLAW - Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tặng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu n...

Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 14/4/2023 Về triển khai nghị định số 12/2023/NĐ-CP của chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tặng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

  VANTHONGLAW - Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 14/4/2023 Về triển khai nghị định số 12/2023/NĐ-CP của chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá ...

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

 VANTHONGLAW - Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu n...

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023

  VANTHONGLAW - Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu ...

Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---