TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phát triển nguồn nhân lực. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phát triển nguồn nhân lực. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 1794/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1794/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉ...

Kế hoạch số 1794/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon tum đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1794/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---