TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương án. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương án. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quyết định phê duyệt phương án hoạt động của 03 tuyến xe buýt: Bắc Ninh - Phả Lại, Bắc Ninh - Kênh Vàng của Bắc Ninh - Yên Phong

VANTHONGLAW - Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quyết định phê...

Phương án số 56/PA-SNN ngày 17/5/2023 của Sở nông nghiệp và PTNT về ứng phí với ngập lụt, úng khu vực ngoại thành và đảm bao an toàn hồ, đập trong mùa mưa bão năm 2023

  VANTHONGLAW - Phương án số 56/PA-SNN ngày 17/5/2023 của Sở nông nghiệp và PTNT về ứng phí với ngập lụt, úng khu vực ngoại thành và đảm bao...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---