TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy trình nội bộ thủ tục hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy trình nội bộ thủ tục hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận

  VANTHONGLAW - Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết th...

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Quang Ngãi về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vị chức năng quản lý của sở lao đông - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi

VANTHONGLAW - Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung...

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động - Thương Binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long

VANTHONGLAW - Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh v...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---