TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham những theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban ...

Công văn số 699/VPCP-PL ngày 07/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thông tư

  VANTHONGLAW - Công văn số 699/VPCP-PL ngày 07/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát thông tư

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---