TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng Cục thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng Cục thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thống báo số 411/TB-TCT ngày 09/6/2023 của Tổng cục thuế về phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm tháng 6 năm 2023

  VANTHONGLAW - Thông báo số 411/TB-TCT ngày 09/6/2023 của Tổng cục thuế về phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm ...

Công văn số 27938/CYHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc chính sách hoàn thuế GTGT

VANTHONGLAW - Công văn số 27938/CYHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc chính sách hoàn thuế GTGT 

Công văn 218-/TCT-TVQT ngày 01/6/2023 Về việc báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng

  VANTHONGLAW - Công văn 218-/TCT-TVQT ngày 01/6/2023 Về việc báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng

Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

VANTHONGLAW - Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục thuế về việc triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT

  VANTHONGLAW - Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục thuế về việc triển khai chỉ đạo của TTCP Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT 

Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 14/4/2023 Về triển khai nghị định số 12/2023/NĐ-CP của chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tặng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

  VANTHONGLAW - Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 14/4/2023 Về triển khai nghị định số 12/2023/NĐ-CP của chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá ...

Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 Về việc ban hành quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 Về việc ban hành quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---