TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư liên tịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư liên tịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 - Quy định chi tiết áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo điểm C khoản 1 điều 148, điểm D khoản 1 Điều 229 và điểm D khoản 1 Điều 247 Bộ luật tố tụng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 - Quy định chi tiết áp dụng căn cứ tạm đ...

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao - Quy định việc phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao ...

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 - Quy định việc phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng Hành chính

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 - Quy định việc phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân và tòa á...

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương ...

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 - Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 - Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với c...

Thông tư liên tịch số - 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/12/2000 - Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử Phúc thẩm

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số - 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/12/2000 - Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng Hình...

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BTP-BCA-TANDTC ngày 24/6/2010 - Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phi thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với Văn phòng Thừa phát lại

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BTP-BCA-TANDTC ngày 24/6/2010 - Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 24/7/2...

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/5/2006 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/5/2006 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp ...

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV...

Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/8/2006 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhệm hình sự có người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/8/2006 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhệm hình sự có ng...

Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT ngày 05/12/2001 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT ngày 05/12/2001 - Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự tr...

Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 - Hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 - Hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong v...

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC ngày 22/11/2006 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC ngày 22/11/2006 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của N...

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWTQVN - ngày 01/4/2003 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWTQVN - ngày 01/4/2003 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệ...

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP ngày 31/01/2007 - Hướng dẫn thực hiện quyết định số 241/2006/QĐ-TTG ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy đình về chế độ bồi dưỡng phiên tòa

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP ngày 31/01/2007 - Hướng dẫn thực hiện quyết định số 24...

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC ngày 08/10/2003 - Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 211/2003/NQ-UBTCQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức tòa án nhân dân các cấp và hội thẩm nhân dân địa phương

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC ngày 08/10/2003 - Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 211/2003/NQ-UBTCQH11 ngày...

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 - Hướng dẫn áp dụng một sống quy định của Pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trị tuế tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 - Hướng dẫn áp dụng một sống qu...

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 - Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ...

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/06/2005 - Hướng dẫn việc miễn giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/06/2005 - Hướng dẫn việc miễn giảm thi hành án đối với k...

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/07/2005 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/07/2005 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật tro...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---