TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - S ửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số  ...

Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Quy định về hoạt động đại lý thanh toán

  VANTHONGLAW - Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Quy định về hoạt động đại lý thanh toán

Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024 - Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

  VANTHONGLAW - Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024 - Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên...

Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 - Quy định mực thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

  VANTHONGLAW - Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 - Quy định mực thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ...

Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 - Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

  VANTHONGLAW - Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 - Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ...

Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc Phòng - Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  VANTHONGLAW - Thông tư số 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc Phòng - Q uy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, ng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---