TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xây dựng cơ sở dữ liệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xây dựng cơ sở dữ liệu. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  VANTHONGLAW - Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản ...

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/5/2023 về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố Cần Thơ năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/5/2023 về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố C...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---