TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn chương trình mục tiêu quốc gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chương trình mục tiêu quốc gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 13/6/2023 của Ban tuyên giáo tăng cương tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Giảm nghèo về thông tin)

VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 13/6/2023 của Ban tuyên giáo tăng cương tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ...

Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ an

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện dự án 7 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đối với Sở y tế tỉnh Sóc Trăng

VANTHONGLAW - Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện dự án 7 thu...

Quyết định số 848/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2023 Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ thông tin và truyền thông tại các địa phương năm 2023

  VANTHONGLAW - Quyết định số 848/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2023 Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trì...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---