TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

  VANTHONGLAW - Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dụ...

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

 VANTHONGLAW - Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Công văn số 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ...

Thông tư số: 05/2020/TT-BGDĐT ban hành chương trình GDQPAN trong trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục Đại học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật giáo dục 2019

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật s ố:  43/2019/QH14 Hà Nội, ngày 14 thán...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---