TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - S ửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số  ...

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ - Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

VANTHONGLAW - Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ - Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công ...

Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Quy định về hoạt động đại lý thanh toán

  VANTHONGLAW - Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Quy định về hoạt động đại lý thanh toán

Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024 - Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

  VANTHONGLAW - Thông tư số 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024 - Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên...

Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

  VANTHONGLAW - Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 - S ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 nă...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---