TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Ngân hàng Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Ngân hàng Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 14/2019/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...

Nghị định số: 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiền tệ và Ngân hàng

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  88/2019 /N Đ -CP Hà Nội, ngày 14 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---