TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quảng cáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Quảng cáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 158/2013/NĐ-CP Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Quảng cáo

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 158/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 1...

Nghị định số: 181/2013/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 181/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 1...

Thông tư số: 10/2013/TT-BVHTTDL Hướng dẫn Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

  BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013/TT-BVH...

Luật Quảng cáo 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---